Bestyrelsen

Bestyrelsen er ved generalforsamlingen den 24. marts 2012 blevet valgt og har konstitueret sig på følgende måde:

Bestyrelsespost Navn
Formand Erik Kærgaard
Kasserer Kenneth Gregersen
Sekretær Bo Christensen
Medlem Snooker Ejler Hame
Menig medlem Flemming Hansen
Turn.leder 3-bande Aage Larsen
Turn.leder snooker
1.Suppleant
2.Suppleant Willy Mikaelsen
Webmaster Rasmus Hansen